راهوار سرپرست فرمانداری نی‌ریز شد

علی راهوار به عنوان سرپرست فرمانداری نی‌ریز انتخاب شد. عنایت‌ا… رحیمی استاندار فارس در حکمی علی راهوار را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری نی‌ریز منصوب کرد. در این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن تعامل با دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در انجام وظایف و اجرای دقیق سیاست‌های دولت […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies